Danh mục: Review

December 26, 2016

Dell Optiplex 7090

Dịch Covid-19 bùng phát khiến các hoạt động văn phòng, học tập đều được chuyển sang hình thức online, đi kèm với đó nhu cầu dùng máy tính để bàn, m